Cải tạo Hệ thống trước mùa mưa


Quý I hàng năm là thời điểm phù hợp để công ty QLCTĐT HD thực hiện việc cải tạo cây đường phố trong mùa xuân; kiểm tra, lắp đặt chiếu sáng và nạo vét, thông rửa hệ thống thoát nước trước mùa mưa.

Các hạng mục đều được hoàn thành theo đúng kế hoạch, đảm bảo mục tiêu góp phần xây dựng TPHD Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp.

 

Previous Đài Hóa thân hoàn vũ
Next Thực tế NM Rác Đài Loan