Hỗ trợ Dịch vụ hỏa táng


? Với mong muốn chia sẻ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid cùng Khách hàng khi sử dụng dịch vụ hỏa táng.
? Công ty Quản lý công trình đô thị Hải Dương triển khai ??̂̃ ???̛̣ ? ??̛?̛̣? ?? ??̂̀ ???̣ ???́: ???.???đ khi Khách hàng đăng ký gói hỏa táng với Trung tâm dịch vụ tang lễ – trực thuộc công ty QLCTĐT HD.
? Phạm vi áp dụng: Khách hàng khu vực tất cả các huyện trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
☎ Khách hàng vui lòng liên hệ Hotline 24/7: 0220 3847 899 – 0904 148 933 để biết thêm chi tiết.
Previous Ưu đãi dịch vụ Trường học
Next ĐẦU TƯ BỔ SUNG PHƯƠNG TIỆN