Đảm bảo tiến độ dự án trong thời dịch


Dịch bệnh diễn biến phức tạp gây nên rất nhiều khó khăn cho quá trình di chuyển, cũng như ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện dự án của các doanh nghiệp.
Bên cạnh việc đảm bảo công tác duy trì, quản lý, chăm sóc thường xuyên trên toàn hệ thống, các công trình, dự án lớn vẫn được công ty hoàn thành theo đúng cam kết về chất lượng và đảm bảo tiến độ bàn giao cho Khách hàng.
P/s: Hình ảnh dự án thi công cảnh quan KĐT mới Chí Linh, cải tạo cảnh quan Tập đoàn Nam Cường, Tập đoàn An Phát, cải tạo cây xanh và lắp đặt HTTN Huyện Gia Lộc, trồng cây KĐT Thiên Phú – Tứ Minh, …
..                                                                                                                                                                                                                                                                    
Previous ĐẦU TƯ BỔ SUNG PHƯƠNG TIỆN
This is the most recent story.