Tiền thân là công ty Thị Chính, qua nhiều lần chuyển đổi mô hình, hiện nay công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

Công ty Quản lý đô thị Hải Dương thành lập vào ngày 1/4/1984.Trải qua 32 năm xây dựng và phát triển, công ty ngày càng lớn mạnh và đóng góp phần quan trọng xây dựng Hải Dương từ một thị xã nhỏ bé trở thành đô thị loại II và sắp tới là đô thị loại I.

Nhân dịp kỷ niệm 32 năm thành lập, công ty xin gửi tới người lao động trong công ty, quý khách hàng và nhân dân thành phố Hải Dương video ghi lại hình ảnh một số dự án tiêu biểu công ty đã thực hiện tại Thành Phố Hải Dương trong thời gian gần đây.

Previous Đại hội đồng cổ đông lần thứ II nhiệm kỳ 2016-2020
Next Các dự án tiêu biểu năm 2016