Thi công cải tạo nâng cấp vỉa hè đường Nguyễn Lương Bằng


Được UBND thành phố Hải Dương giao nhiệm vụ, công ty QLCTĐT Hải Dương thực hiện công tác: Thi công cải tạo, nâng cấp vỉa hè đường Nguyễn Lương Bằng. Công ty tiến hành cải tạo sửa chữa vỉa hè đoạn từ đầu đường Vũ Hựu đến cổng Trung tâm NS&VSMT Nông Thôn.

Dự án đang trong quá trình hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, nhằm cải tạo cảnh quan chung trong khu vực, khắc phục tình trạng lấn chiếm vỉa hè và đảm bảo an toàn lưới điện.

Previous Trồng cây xanh cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Next Chủ động phòng chống mùa mưa bão 2018