Nhà máy xử lý Rác Việt Hồng


Sau khi thực tế công nghệ xử lý rác tại Đài loan, nhà máy xử lý rác xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà được công ty QLCTĐT HD xây dựng trên dây truyền thiết bị hiện đại. Nhà máy đi vào hoạt động năm 2018, với kết quả xả thải đạt tiêu chuẩn chất lượng về môi trường.

https://congtrinhdothihd.com.vn/thuc-te-nm-rac-dai-loan/

Nhà máy xử lý rác Việt Hồng với kết quả quan trắc đạt tiêu chuẩn chất lượng môi trường.

 

Previous Thực tế NM Rác Đài Loan
Next Lễ kỉ niệm 35 năm thành lập