Nạo vét kênh mương


Công ty CP Quản lý công trình đô thị Hải Dương tiến hành nạo vét kênh phía Nam đường Sắt (đoạn từ cống Km55 đường Sắt đến khu giáp đường Nguyễn Thị Duệ)

Ngày 7/12/2015, công ty CP Quản lý công trình đô thị Hải Dương tiến hành nạo vét kênh phía Nam đường Sắt (đoạn từ cống Km55 đường Sắt đến khu giáp đường Nguyễn Thị Duệ).

Việc nạo vét kênh sẽ giúp hạn chế tình trạng ngập úng khi mưa to của khu vực đường Nguyễn Thị Duệ và một phần đường Nguyễn Lương Bằng.

Previous Đài hóa thân hoàn vũ Hải Dương
Next Các dự án tiêu biểu năm 2015