Posts in tag

đài phun nước


Năm 2018 là năm đánh dấu mốc quan trọng với công ty Quản lý công trình đô thị Hải Dương: 1. Thoái vốn nhà nước trong quý I/2018: Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Công ty đã hoàn thành việc thoái vốn Nhà nước trong quý I.2018. Việc thoái vốn sẽ tiếp tục là …

74