KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN HỆ THỐNG CÂY XANH TRONG TRƯỜNG HỌC


Căn cứ yêu cầu kiểm tra an toàn cây xanh trong trường học của Bộ GDĐT đưa ra, sau sự cố thương tâm cây đổ làm nhiều HS bị thương, 1 HS tử vong tại TP HCM.

Đội ngũ Kỹ sư công ty QLCTĐT HD đã phối hợp với các trường trên địa bàn TP tiến hành khảo sát đánh giá mức độ an toàn hệ thống cây xanh trong trường học, đề xuất các phương án tối ưu để đảm bảo an toàn cho các em học sinh và giáo viên trong trường.

Tất cả vì một môi trường học tập an toàn cho thế hệ tương lai của đất nước!

🏡 CÔNG TY QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẢI DƯƠNG
☎️ 02203 849 524 – 0981 900 246
#dichvucayxanh,#cayxanhhaiduong,#qlctđthd,#khonggianxanh,#cattiacayxanh.

Previous PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 DỊP THANH MINH
Next Ưu đãi dịch vụ Trường học