Thông tin

Tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng, thông báo các hoạt động về nhân sự,...

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Nghiên cứu, phân tích insight và vẽ chân dung khách hàng tiềm năng – Quản lý và cài đặt quảng cáo trên Facebook Ads hoặc Google Ads – Lên kế hoạch, tối ưu hóa và thực hiện chạy các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng Facebook và Google. …

MENU

Back