Posts in category

Tuyển dụng


MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Nghiên cứu, phân tích insight và vẽ chân dung khách hàng tiềm năng – Quản lý và cài đặt quảng cáo trên Facebook Ads hoặc Google Ads – Lên kế hoạch, tối ưu hóa và thực hiện chạy các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng Facebook và Google. …

96