CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẢI DƯƠNG

Tất cả vì sự hài lòng của khách hàng
Hotline: 0981.900.246 - (0220) 3849 524
Trang chủ » Thông tin chung »

Cán bộ - công nhân viên và các điều cần biết

Cập nhật ngày: 29-09-2016

Tuyển dụng lao động

Công ty cổ phần Quản lý công trình đô thị Hải Dương thông báo tuyển dụng lao động, cụ thể như sau:

Cập nhật ngày: 25-01-2016

Hỏi đáp

Khách hàng đóng góp ý kiến xây dựng công ty

Cập nhật ngày: 26-11-2015

Thoát nước đô thị

Cập nhật ngày: 02-11-2015

Chiếu sáng đô thị

Quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng, cải tạo, sửa chữa Hệ thống chiếu sáng công cộng, bao gồm:

Cập nhật ngày: 02-11-2015

Dịch vụ tang lễ

Cập nhật ngày: 02-11-2015

Xây dựng công trình đô thị

Tổ chức các hoạt động xây lắp, dịch vụ và kinh doanh theo giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty.

Cập nhật ngày: 02-11-2015

Gió Coffee

Gió_coffee sẽ điểm thư giãn lý tưởng của khách hàng, là một trong những địa điểm đẹp cần đến của Thành phố Hải Dương.

Cập nhật ngày: 02-11-2015
Xem thêm trang 12