Trang chủ » Thông tin chung »

Cán bộ - công nhân viên và các điều cần biết

Cập nhật ngày: 29-09-2016

Tuyển dụng lao động

Công ty cổ phần Quản lý công trình đô thị Hải Dương thông báo tuyển dụng lao động, cụ thể như sau:

Cập nhật ngày: 25-01-2016

Hỏi đáp

Khách hàng đóng góp ý kiến xây dựng công ty

Cập nhật ngày: 26-11-2015

Khách hàng

Cập nhật ngày: 25-11-2015

Thoát nước đô thị

Cập nhật ngày: 02-11-2015

Chiếu sáng đô thị

Quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng, cải tạo, sửa chữa Hệ thống chiếu sáng công cộng, bao gồm:

Cập nhật ngày: 02-11-2015

Cây xanh đô thị

Cập nhật ngày: 02-11-2015

Dịch vụ tang lễ

Cập nhật ngày: 02-11-2015
Xem thêm trang 12