Trang chủ » Thông tin chung » Dịch vụ tang lễ

Dịch vụ tang lễ

  • Quản lý Nghĩa trang nhân dân, nhà tang lễ Thành phố, Đài hóa thân Hoàn Vũ Hải Dương.  
  • Tổ chức các đám tang tại Nhà tang lễ thành phố;
  • Thực hiện việc mai táng, cát táng, hỏa táng.
  • Thực hiện dịch vụ tang lễ trọn gói, dịch vụ chăm sóc mộ phần.
Khu tượng phật Đài hóa thân hoàn vũ Hải Dương
Giới thiệuThoát nước đô thịChiếu sáng đô thịCây xanh đô thịDịch vụ tang lễXây dựng đô thị