Trang chủ » Thông tin chung » Chiếu sáng đô thị

Chiếu sáng đô thị

Quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng, cải tạo, sửa chữa Hệ thống chiếu sáng công cộng, bao gồm:
  •  Hệ thống chiếu sáng đường phố
  •  Hệ thống chiếu sáng trang trí, mỹ thuật
  •  Hệ thống chiếu sáng ngõ xóm.

chiếu sáng
Giới thiệuThoát nước đô thịChiếu sáng đô thịCây xanh đô thịDịch vụ tang lễXây dựng đô thị